Dodaj tu swój tekst nagłówka

8 lat doświadczenia

Usługowe niszczenie taśm backup'owych, w tym LTO

Taśmy backupowe, w tym LTO są jednym z najtrudniejszych do zniszczenia nośników. Głównie z uwagi na swoją strukturę. Zwinięta taśma o szerokości paru milimetrów tworzy mocno zbitą bryłę. Dodatkową trudność w niszczeniu stanowi długość taśmy (średnio to 900 m). Proces rozwijania i defragmentacji jest długi i żmudny. Pożądana frakcja, biorąc pod uwagę gęstość zapisu, musi być jak najmniejsza, w przeciwnym razie bezpieczne zniszczenie nośnika nie będzie możliwe. Proces niszczenia w tym wypadku jest zatem wyjątkowo trudny. 

Przed rozpoczęciem procesu niszczenia taśm backupowych kluczowe wydaje się określenie właściwej dla nich normy niszczenia. Metoda zapisu danych na nośniku, magnetyczna, sugeruje, że taśmy powinny zostać przyporządkowane do kategorii T normy DIN 66399. Jednak dane podczas zapisywania podlegają bardzo dużej kompresji, co z kolei może sugerować, że taśmy należy zniszczyć zgodnie z normą F – przewidzianą do niszczenia danych w pomniejszonym rozmiarze. A różnice miedzy przewidzianymi normami są znaczące: 

Norma dla taśm backup

Norma T według DIN 66399

T1 – Uszkodzony
T2 – 2000 mm2
T3 – 320 mm2
T4 – 160 mm2
T5 – 30 mm2
T6 – 10 mm2
T7 – 2,5 mm2

Norma F według DIN 66399

F1 – Uszkodzony
F2 – Pocięty
F3 – 160 mm2
F4 – 30 mm2
F5 – 10 mm2
F6 – 1 mm2
F7 – 0,5 mm2

Norma dla taśm backup

Przed rozpoczęciem procesu niszczenia taśm backupowych kluczowe wydaje się określenie właściwej dla nich normy niszczenia. Metoda zapisu danych na nośniku, magnetyczna, sugeruje, że taśmy powinny zostać przyporządkowane do kategorii T normy DIN 66399. Jednak dane podczas zapisywania podlegają bardzo dużej kompresji, co z kolei może sugerować, że taśmy należy zniszczyć zgodnie z normą F – przewidzianą do niszczenia danych w pomniejszonym rozmiarze. A różnice miedzy przewidzianymi normami są znaczące: 

Norma T według DIN 66399

T1 – Uszkodzony
T2 – 2000 mm2
T3 – 320 mm2
T4 – 160 mm2
T5 – 30 mm2
T6 – 10 mm2
T7 – 2,5 mm2

Norma F według DIN 66399

F1 – Uszkodzony
F2 – Pocięty
F3 – 160 mm2
F4 – 30 mm2
F5 – 10 mm2
F6 – 1 mm2
F7 – 0,5 mm2

Najważniejsze cechy usługi

U Państwa w obiekcie

Usługę wykonujemy u Państwa w obiekcie. Dzięki temu mogą Państwo bezpośrednio nadzorować przebieg niszczenia Takie rozwiązanie bardzo mocno wpływa na bezpieczeństwo procesu

Demontaż

Wynajęta specjalistyczna firma ochroniarska, system alarmowy, zaawansowany system monitoringu, wydzielone strefy bezpieczeństwa, elektroniczny rejestr dostępu i inne

Metody finansowania

Przygotowaliśmy dla Państwa kilka metod finansowania usługi: Długie terminy płatności, Raty z RRSO 0% oraz możliwość pozostawienia starego sprzętu komputerowego w rozliczeniu.

Ubezpieczenie

Posiadamy wykupione 3 polisy: Standardowe ubezpieczanie kontraktowo-deliktowe, ubezpieczanie od naruszeń prywatność (Incydenty RODO) oraz ubezpieczenie IOD

Przeszkoleni pracownicy

Nasi pracownicy przeszli szkolenia z ODO, posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, konwojenci posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi

Umowa partnerska

Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia podpisujemy z Państwem 3 umowy: Na wykonanie usługi, umowę powierzenia i umowę o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa

I - Etap niszczenia
Odpowiadając na Państwa potrzeby rekomendujemy niszczenie dwuetapowe. Bowiem tylko takie jest to w pełni bezpieczne. Pierwszym etapem jest demagnetyzacja na nowoczesnym demangetyzerze MD 205 (o mocy 18 000 Gausów). Demagnetyzer MD 205, w przeciwieństwie do urządzeń słabszych, o mocy do 10 000 Gausów, usuwa skutecznie 100% danych zapisanych na nośniku. Skuteczność ta była wielokrotnie potwierdzona prowadzonymi przez nas i instytucje zewnętrzne badaniami. Z tego względu coraz większa liczba Klientów decyduje się zakończyć proces niszczenia na tym etapie. Jednak niektórzy dla 102% pewności decydują się na rozszerzenie usługi o drugi etap niszczenia. Decyzja oczywiście należy do Państwa.
Mediaeraser MD 205

Dlaczego Mediaeraser MD 205?  Najnowszy Degausser Mediaeraser MD 205 firmy Mediarecovery powstał w oparciu o najlepsze rozwiązania wdrożone u poprzednika – Degausser Mediaeraser MD 103. MD 205 jako jedyny na rynku posiada certyfikację Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)

Specyfikacja urządzenia:

18 000 Gausów
Typ: Przelotowy
Wykonuje zdjęcia nośników
Generuje automatyczny raport 
20 sekund na dysk
Czujnik natężenia pola

Automatyczny raport

Nasze urządzenie generuje automatyczny raport zawierający zdjęcia etykiet nośników danych. Tak wygenerowany raport ma dużo wyższy poziom  wiarygodności niż opracowywane ręcznie raporty w dużo wyższym stopniu narażone na błąd ludzki.

II - Etap niszczenia

Na specjalne życzenie Klientów i w przypadkach, kiedy jest to dodatkowo wymagane (np. z uwagi na procedury wewnętrzne) możemy zdemagnetyzowane taśmy zniszczyć w sposób fizyczny. W tym celu używamy nowoczesnego dezintegratora mediów.  Zasada działania urządzenia jest bardzo prosta. Zamontowane w dezintegratorze szybkoobrotowe noże tnące rozdrabniają elementy nośnika do momentu, aż uzyskają one odpowiednią frakcję. 

niszczenie dokumentów

Darmowa wycena

791-269-300